Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Djur och djurskydd

Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvar enligt miljöbalken över förvaring och skötsel av husdjur och andra djur som hålls i fångenskap. Djur ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Det finns särskilda regler för djurhållning om du bor inom detaljplanelagt område.

Djurskydd

Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för djurskydd enligt djurskyddslagen. Det innebär att Länsstyrelsen har tillsyn över djurhållning, handlägger tillstånd för djurhållning och anmälningar när det gäller misskötsel av djur. Även tillsynen över livsmedel och foder i primärproduktion sker av Länsstyrelsen. Frågor om djurskydd och anmälningar om vanskötta djur görs till Länsstyrelsen i Hallands län.

Kontakt