Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Strandskyddsdispens

Hylte kommuns stränder ska vara tillgängliga för friluftslivet, och bevara goda livsvillkor både på land och i vatten för djur- och växtlivet. Områden närmast stränder är därför skyddade av strandskyddsbestämmelser. För att få bygga nära vatten krävs dispens från kommunens strandskyddsplan Öppnas i nytt fönster..

Inom strandskyddat område får inte

  • nya byggnader uppföras
  • ändamålet för byggnader eller anläggningar ändras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
  • grävningsarbeten eller förberedelser enligt ovan utföras
  • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

Förbudet gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för jord- och skogsbruk samt fiske, förutom bostadsändamål.

Vill du veta mer om strandskydd?

Vill du veta mer om fastigheter som ligger inom strandskyddat område finns en webbutbildning skapad av Strandskyddsdelegationen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Läs även mer om hur du söker strandskyddsdispens Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Ansök om strandskyddsdispens

Kontakt