Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär att Samhällsbyggnadsnämnden prövar om man får bygga på den tilltänkta platsen, det vill säga om platsen är lämplig för den avsedda åtgärden. Syftet är att byggherren ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta sin projektering av bygget.

Har samhällsbyggnadsnämnden gett ett positivt förhandsbesked är nämnden bunden av sitt ställningstagande vid prövning av ansökan om bygglov. Ansökan om bygglov ska göras inom två år. Om ansökan om bygglov inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet.

Handlingar vid ansökan om förhandsbesked

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om:

  • vilken fastighet det gäller, storlek och placering
  • typ av åtgärd
  • sökande
  • situationsplan som visar den planerade byggnaden eller anläggningen i förhållande till omgivningen. Inom områden som saknar detaljplan eller områdesbestämmelser kan en enkel markering på en karta vara tillräcklig som situationsplan.

Telefontider till bygglovshandläggare

0345-180 00

  • Tisdagar: 13:00 - 15.00
  • Torsdagar: 09.30 - 11.30

Kontakt