Hoppa till innehåll Hoppa till meny

När behövs bygglov och anmälan inom sammanhållen bebyggelse eller plan?

I tabellen nedan kan du se i vilka fall du behöver bygglov eller anmälan inom sammanhållen bebyggelse eller detaljplan. Detta gäller för småhus, det vill säga en- och tvåbostadshus samt fritidshus. För radhus, kedjehus eller bostadsrättsföreningar gäller andra regler. Kontakta plan- och byggenheten för mer information.

Inom sammanhållen bebyggelse eller detaljplan

ÅTGÄRDBygglovAnmälan
Bygga nytt  
HuvudbyggnadJaNej
Garage, carport, förråd eller liknandeJaNej
Friggebod, läs mer i brochyren får jag bygga nedan. NejNej
Attefallshus, läs mer i brochyren får jag bygga nedan. NejJa
På- och tillbyggnader i såväl höjd som plan. Gäller även inglasad altan.JaNej
Tillbyggnad på huvudbyggnad (max 15 kvm total bruttoyta), läs mer i brochyren får jag bygga nedan. NejJa
Takkupa (max två) som placeras mellan två befintliga takstolar/takåsar, läs mer i brochyren får jag bygga nedan. NejJa
Takkupa som påverkar bärande konstruktion.JaNej
Anordna uteplats, läs mer i brochyren får jag bygga nedan. Vissa fallNej
Ändra invändigt i en byggnad  
Ändra användningen av en byggnad. Till exempel från garage till bostadsrum.JaNej
Ändra planlösningen väsentligt.NejJa
Inreda ytterligare en lägenhet i ett enbostadshus, läs mer i brochyren får jag bygga nedan. NejJa
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet.NejJa
Nyinstallation av berg-, mark- och sjövärmepump.NejJa (Miljö)
Installera braskassett i befintlig öppen spis.NejJa
Nyinstallation av eldstad.NejJa
Nyinstallation av panna.NejJa
Installera pelletsbrännare i befintlig panna.NejJa
Byte av eldstad när den du byter till har samma bränsleslag, storlek och effekt eller om du ska ansluta till befintlig skorsten eller rökkanal.NejNej
Nyinstallation och byte av luftvärmepump.NejNej
Installera ny eller väsentligt ändra ventilationssystem till exempel från- och tilluft med värmeåtervinning.NejJa
RenoveraNejNej
Ändra utvändigt på en byggnad  
Ändra byggnadens yttre utseende avsevärt. Obs! Ändring av byggnad ska utföras varsamt så att husets och områdets karaktär behålls.NejNej
Byta fasadmateral till annat material, t.ex trä till putsJaJa
Byta fasadmateral till likt material, t.ex trä till träNejNej
Byta taktäckningsmaterial, t.ex tegel till plåtJaNej
Måla om huset då det inte påverkar områdets karraktär, milda färger ska användas.NejNej
Måla om huset då det inte påverkar områdets karraktär  
Åtgärder på tomten  
Bygga staketNejNej
Bygga mur eller plank högre än 0,5 meter i omedelbar närhet av bostadshuset. Gäller även stödmur.JaNej
Pool nergrävd i mark. Obs! Glöm inte skydd mot olycksfall i form av staket eller duk. Läs mer på Boverkets hemsida (nytt fönster)NejNej
Pool ovan mark. Max höjd: 1,20 m.NejNej
Ändra marknivån mer än 0,7 meter genom schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område.JaNej
Uppläggning av båt eller husvagn över vintern.NejNej
Övriga åtgärder  
Reparera och underhålla. Obs! Speciella regler gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader samt de med skyddsbestämmelser i detaljplan.NejNej
Riva en huvudbyggnad eller del av huvudbyggnad.JaJa
Riva en komplementbyggnad eller del av komplementbyggnad.JaNej

Kontakt