Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Mätning vid byggnation

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats, därför måste alltid en utsättning göras vid nybyggnation. Fel i utsättningen kan leda till krav på skadestånd och även dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation. Mätningen för utsättning kan beställas av kommunen, alternativt av byggherre. Om byggherren ska utföra utsättning ska sakkunnig enligt Plan- och bygglagen (13§ MK) anmälas till samhällsbyggnadskontoret för godkännande.

Utsättning

  • Grovutsättning görs som ett underlag för röjning och schaktarbeten för att märka ut byggnadens läge.
  • Finutsättning visar byggnadens blivande fasadlinjer eftersom grovutsättningen ofta går förlorad i samband med schaktningsarbeten.
  • Lägeskontroll görs för att kontrollera att byggnaden hamnar på rätt plats enligt beviljat bygglov.

För att förbereda, planera och beräkna underlaget ska kommunen ha beställning till utsättning helst fem dagar före önskad åtgärd. Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean (BYA) och öppenarea (OPA) och är reglerad enligt kommunfullmäktiges taxa.

Protokoll för lägeskontroll

Efter att byggnadsarbetet är avslutat ska byggherren lämna in ett lägeskontrollprotokoll till kommunen. Protokollet visar byggnadens läge i gällande koordinatsystem. För att utföra mätningar för lägeskontroll kan byggherren anlita Hylte kommun eller annan sakkunnig.

Beställa mätning vid byggnation

Kontakt