Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kontrollansvarig

När du ska genomföra en bygg-, rivnings- eller markåtgärd behövs i många fall en kontrollansvarig. Du kan också behöva en kontrollansvarig när du ändrar en byggnad, till exempel om bärande delar berörs. Vid nybyggnationer krävs det i stort sätt alltid en kontrollansvarig. Bedömning om kontrollansvarig behövs görs av byggnadsnämnden.

Kontrollansvarig behövs vanligtvis inte:

  • för små ändringar av en- och tvåbostadshus
  • bygge av Attefallshus
  • bygge av uthus eller garage
  • uppförande av mur eller plank
  • bygge av vanligt enkelgarage
  • bygge av mindre tillbyggnad utan toalett
  • bygge av nybyggnad av ett uterum

När du utför en åtgärd som varken kräver bygglov eller anmälan, exempelvis uppför en bygglovsbefriad friggebod, krävs aldrig en kontrollansvarig.

Kontakt