Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kartor för byggärenden

En karta är oftast ett obligatoriskt underlag till när du ansöker om bygglov för en byggåtgärd. Det finns flera olika typer av kartor och det är kommunen som avgör vilken karta som behövs i just ditt fall. Efter att du har gjort en beställning gör kommunen en bedömning av vilken karta du behöver och tar där efter fram denna som ett underlag till din ansökan. På kartan ska du skalenligt rita in det du vill bygga, och ritningen ska ha utsatta mått.

Priset för respektive karta regleras av kommunfullmäktiges taxa.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är ett krav vid nybyggnation av en- och tvåbostadshus (inklusive fritidshus), verksamheter samt flerbostadshus inom detaljplanelagt område och är kontrollerad i fält. Nybyggnadskarta krävs inte för mindre tillbyggnader eller komplementbyggnader då räcker det med en enkel nybyggnadskarta, se nedan.

Nybyggnadskartan innehåller bland annat uppgifter om:

 • Detaljplanens bestämmelser
 • Information om anslutningspunkt för kommunalt vatten och avlopp
 • Höjdförhållanden
 • Eventuella befintliga byggnader
 • Vägar, gränser med mera

Enkel nybyggnadskarta

Enkel nybyggnadskarta används vid tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, verksamheter och flerbostadshus samt nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad eller plank/mur. Kartan är inte kontrollerad i fält.

En enkel nybyggnadskarta innehåller bland annat uppgifter om:

 • Detaljplanens bestämmelser
 • Eventuella befintliga byggnader
 • Vägar, gränser med mera

Utdrag ur primärkarta

Utdrag ur primärkarta är en kopia från kommunens befintliga kartdatabas och är inte kontrollerad i fält. Kartan används som underlag för åtgärder som inte kräver bygglov t.ex. attefallsåtgärder.

Utdrag ur primärkarta innehåller bland annat uppgifter om:

 • Eventuella befintliga byggnader
 • Vägar, gränser med mera

Utdrag ur fastighetskarta

Utdrag ur fastighetskarta används som underlag när du söker bygglov utanför tätort, i de områden där primärkarta inte finns.

Utdrag ur fastighetskarta innehåller bland annat uppgifter om:

 • Eventuella befintliga byggnader
 • Vägar, gränser med mera

Beställa karta för bygglov

Kontakt