Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Överklagan av bygglov

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till:

Hylte kommun
Samhällsbyggnadsnämden
314 80 Hyltebruk

För att överklagandet ska prövas måste handlingarna ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. Har ert överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna skickas vidare till Länsstyrelsen, om samhällsbyggnadsnämden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Överklagan ska innehålla:

  • vilket beslut i överklagar (vilken paragraf, §)
  • varför ni anser att beslutet är oriktigt
  • vilken ändring ni vill ha
  • handlingarna eller annat som ni anser stöder er uppfattning
  • undertecknade av skrivelsen, och namn, adress och telefonnummer

Kontakt