Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Handläggningstid bygglov

Från det att kompletta handlingar är kommunen tillhanda ska du enligt plan- och bygglagen ha ett beslut inom tio veckor. Om det är nödvändigt på grund av utredning kan denna tid förlängas med ytterligare tio veckor.

Noga med kompletta handlingar

Den största anledningen till att ärenden iband drar ut på tiden är att ärendena inte är kompetta när de inkommer. Det vanligaste felet är att ritningarna inte är godtagbara eller att man inte namngivt en kontrollansvarig i sin ansökan om en sådan behövs. Jobba därför lite extra på din ansökan innan du skickar in den!

Periodvis hög belastning

Under vissa perioder ökar antalet ansökningar och därmed även handläggningstiden av ditt ärende. Planerar du att bygga under våren/sommaren (april - juli) rekommenderar vi att du skickar in din ansökan tre månader innan du har tänkt börja bygga.

Kontakt