Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ansöka om bygglov

Du ansöker om bygglov på kommunens blankett ansökan/anmälan om bygglov. På denna blankett kan du också ansöka om marklov, rivningslov, göra bygganmälan, och anmäla kvalitetsansvarig.

Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov?

Ska du bygga nytt eller bygga om krävs följande:

Är ansökningshandlingarna inte kompletta kommer ditt ärende att ta längre tid eftersom vi behöver skicka tillbaka handlingarna eller begära kompletteringar av dig.

​Exempel på handlingar

Hur ska ritningarna vara utformade?

  • Ritningarna ska vara fackmässigt utförda
  • Ritningarna ska vara gjorda/kopierade med svart text och svarta linjer på vitt papper. Använd inte rutat papper då det försvårar inskanning av dokumentet.
  • Önskvärd storlek är A3-format, där både fasad- och planritning ryms på samma papper.
  • Ritningarna ska vara nedvikta till A4-format.
  • Ritningarna ska vara i skala 1:100. En skala på 1:100 betyder att byggnaden är förminskad 100 gånger. En meter i verkligheten blir alltså 1 cm på ritningen. Skalstock ska ritas in på ritningen.
  • Ritningen ska visa vad som ska förändras och på vilka sätt. Ska Du göra en tillbyggnad eller ändring skall detta redovisas på planritningen tillsammans med utseendet på den befintliga byggnationen.
  • Ritningen ska visa mått och vad de olika utrymmena i byggnaden ska användas till. Varje utrymme i byggnaden ska redovisas.
  • Tänk på att det oftast inte godtas att rita på en gammal ritning. Ett tips kan vara att använda ett bakplåtspapper och kalkylera de gamla ritningarna om du ska göra det själv.

Tänk på att otillräckliga ritningar och att man inte namngivit en kontrollansvarig innebär att handlägningstiden blir längre.

På varje ritning ska det finnas ett ritningshuvud, som ska innehålla fastighetsbeteckning, handlingens innehåll, skala, pappersformat samt vem det är som ritat och datum. Detta ska vara placerat i ritningens nedre högra hörn.

Telefontider till bygglovshandläggare

0345-180 00

  • Tisdagar: 09:30–11:30
  • Torsdagar: 13:00–15:00

Kontakt