Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Bygganmälan

Beroende på åtgärd, måste det ibland göras en bygganmälan till kommunen. Även om en åtgärd inte kräver något bygglov, rivningslov eller marklov får inte åtgärder som är anmälningspliktiga påbörjas innan startbesked lämnats från kommunens Samhällsbyggnadskontor.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder

  • Installation av eldstad/rökkanal och braskamin
  • Ändring av en byggnad där exempelvis bärande delar berörs
  • Rivning av en byggnad eller del av en byggnad
  • Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp
  • Ändring som påverkar brandskyddet
  • Bygge av Attefallshus

Ovanstående exempel är bara en del av de åtgärder som kan kräva anmälan.

Handlingar vid bygganmälan

Följande handlingar måste lämnas in i samband med en bygganmälan:

Lämna in bygganmälan

Telefontider till bygglovshandläggare

0345-180 00

  • Tisdagar: 13:00 - 15.00
  • Torsdagar: 09.30 - 11.30

Kontakt