Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Träd, skog och mark

Kommunen äger och förvaltar cirka 400 hektar produktiv skogsmark och ungefär lika mycket mark som inte är skog, till exempel allmän platsmark. Vi arbetar aktivt med att förvalta marken på ett ansvarsfullt sätt. Det förekommer trotts detta att underhåller ibland släpar efter, vi ber dock om din förståelse. Nedan följer information om du upplever något problem med kommunens mark eller skog.

​Är kommunens mark ovårdad?

​Om du upplever att kommunens mark är ovårdad är det lättast att använda kommunens felanmälningssystem Länk till annan webbplats. för att rapportera detta. Vi lägger då med området i vår åtgärdsplan och kommer ta en titt på området när våra entreprenörer är i närheten. Av naturhänsyn sker i stort sett all röjning under de kalla årstiderna varför det ibland kan ta upp mot ett år innan kommunen åtgärdar området.

​Hur gör jag när träd står i vägen?

Ibland kan du som enskild medborgare uppleva att ett eller flera träd står i vägen, det kan till exempel röra sig om att ett träd skymmer solinsläppet, stör mottagningen till parabolen eller bara skräpar ner.

I normala fall sågar inte kommunen ner träd som beskrivs ovan. I vissa fall kan du dock få tillstånd att såga ner träd på kommunens mark. Du får då själv anlita och bekosta en entreprenör som fäller trädet.

​Kan jag fälla ett träd på kommunens mark?

​Om du vill fälla ett träd på kommunens mark – kontakta kommunens park- och gatuenhet genom kontaktcenter.

Kontakt