Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Torrtoalett, förmultningstoalett och latrinkompost

Inom område med detaljplan eller samlad bebyggelse krävs enligt 3 § i de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden för att inrätta:

  • förmultnigstoalett
  • eltoalett
  • torrtoalett med latrinkompostering eller annan liknande anordning

Kommunens entreprenör Sandahls Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hämtar latrin varannan vecka, det finns möjlighet att ha sommarabonnemang. Hämtningen är obligatorisk. Behållare för latrin tillhandahålls av entreprenören.

Förmultningstoalett

I en förmultningstoalett bryts avfallet ned till en hygienisk slutprodukt i ett slutet system. Avfallet samlas i en behållare under toaletten, där det bryts ned biologiskt. För att nedbrytningen ska fungera krävs rätt temperatur, fuktighet och lufttillförsel. Restprodukten kan användas som jordförbättringsmedel.

Inom område med detaljplan eller samlad bebyggelse krävs enligt 3 § i de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden för att inrätta en förmultningstoalett eller liknande anordning.

Anmälan om förmultningstoalett

Latrinkompostering

Att kompostera toalettavfall är fördelaktigt på många sätt. Du får ett utmärkt gödningsmedel till trädgården och avfallet behöver inte transporteras långa sträckor. Det finns några olika sätt att omhänderta latrin på. För den som har ett torrdass ligger det nära till hands att införskaffa en latrinkompost.

Enligt Föreskrifter om avfallshantering för Hylte kommun krävs dispens från föreskrifterna för att få kompostera latrin.

Ansökan om tillstånd för latrinkompostering

Kontakt