Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Så sorterar du ditt hushållsavfall

Avfall till den gröna soptunnan

Dina brännbara hushållssopor, som inte är förpackningar, ska slängas i det gröna sopkärlet. Allt avfall om slängs i det gröna kärlet måste vara förpackat, exempelvis i en påse. Med andra ord får inget material slängas löst i kärlet. Avfallet förbränns och blir till värme och el.Detta ska du slänga i den gröna tunnan:

 • Toalettartiklar
 • Städartiklar
 • Kladdiga förpackningar
 • Trasiga kläder och skor
 • Kuvert, kassett och videoband
 • Kattsand och spån från smådjursburar i sluten påse
 • Fimpar och snus

Avfall till den bruna soptunnan

I det bruna sopkärlet får enbart användas till matavfall och här slänger du dina matrester. Matavfallet ska vara förpackat i en papperspåse. Använd den lilla hyllan i det bruna kärlet för att påsen med matavfallet inte ska frysa fast i botten på sopkärlet. Matavfallet blir till biogas och fordonsbränsle och näringsämnen återförs till jordbruket. Detta ska du slänga i den bruna tunnan:

 • Frukt och grönsaksskal
 • Kaffesump
 • Tepåsar
 • Kycklingben
 • Köttben
 • Fisk och skaldjursrens
 • Äggskal och brödrester
 • Hushållspapper och pappersservetter

Hämta eller beställ papperspåsar

Du kan hämta papperspåsar på Borabo återviningscentral Länk till annan webbplats. eller i kommunhusets kontaktcenter Länk till annan webbplats.. Du kan även beställa påsar via Sandahls kundservice Länk till annan webbplats.. Vid beställning lämnas påsarna vid nästa tömning av kärlen. Matavfallspåsarna är gratis.

Avfall till återvinningsstationer

För att inte orsaka sanitära olägenheter är det viktigt att förpackningarna som du lämnar till återvinningsstationer är rena. Skölj ur förpackningarna med kallt vatten eller diska ur när du diskar din vanliga disk. Vik ihop och platta till för att minska volymen och transporterna. Detta ska du lämna på återvinningsstationen:

 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Glasförpackningar
 • Tidningar

Avfall till bemannad återvinningscentral

Det är viktigt att du lämnar det farliga avfallet till en bemannad återvinningscentral. Detta ska du lämna på återvinningscentralen:

 • Farligt avfall
 • Elavfall
 • Batterier
 • Grovsopor

Kontakt