Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Uppehåll i hämtning

Vid resor eller när hushåll står tomma kan du ansöka om uppehåll i slamtömning och/eller sophämtningen.

Ansökan görs hos samhällsbyggnadskontoret och måste lämnas in senast en månad innan du vill att uppehållet i hämtningen ska börja gälla.

Du hittar blankett för Anmälan om uppehåll i hämtning här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift för handläggning tas ut för en respektive två timmars handläggningstid enligt den kommunala taxan, fastställd av kommunfullmäktige, KF 158/21.

Uppehåll i hämtning vid permanentbostad

Ska du resa bort under en längre tid, minst sex månader, kan du ansöka om uppehåll i sophämtning vid permanentbostad. Uppehåll beviljas för högst fem år, därefter öppnas abonnemanget automatiskt igen. Du som fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare måste alltså själv lämna in en ny ansökan om uppehållet i hämtningen ska fortsätta mer än fem år. Om fastigheten har enskilt avlopp och uppehållet är längre än ett år gäller beslutet om uppehåll i hämtningen allt hushållsavfall, även hämtning av till exempel latrin och slam.

Uppehåll i hämtning vid fritidshus

Om du har ett fritidshus och inte kommer att vistas i huset under en sammanhängande period på minst fyra månader, kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen. Är uppehållet längre än ett år gäller samma som ovan.

Permanent uppehåll av hämtning

Det går att ansöka om permanent uppehåll av sophämtning, och få ett beslut om så kallad ”befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall till kommunen”. Det kan till exempel vara om du äger eller nyttjar en fastighet som bara besöks för tillsyn, eller som är obeboelig.

I ansökan måste du kunna visa att du tar hand om det avfall som uppstår inom fastigheten på ett sådant sätt att det inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljö.

Kontakt