Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hämtning av avfall

Alla bebodda fastigheter i kommunen måste ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall. Detta gäller även fastigheter med fritidsboende. Om du övertar en fastighet överförs det befintliga abonnemanget till dig genom den flyttanmälan som den tidigare ägaren till fastigheten lämnar till oss. Vid nybyggnation kontaktar du Hylte kommun för att anmäla att du vill ha ett abonnemang.

Har du frågor om ditt abonnemang eller din faktura kontaktar du vatten- och renhållningsenheten på samhällsbyggnadskontoret på Hylte kommun.

Hämtningen utförs av entreprenör

Hylte kommun arbetar tillsammans med Sandahls Entreprenad för hämning av hushållsavfall. Kostnaden för abonnemanget faktureras av Hylte kommun. Har du frågor om utebliven hämtning eller önskar extra hämtning av dina hushållssopor kontaktar du Sandahls.

Kundservice Sandahls Entreprenad

Telefon: 0770-333 350

E-post: sopor@sandahlsbolagen.se


14-dagars hämtning

  • Ditt hushållsavfall hämtas varannan vecka, normalt på en fast schemalagd dag som beror på vilket område du bor i.
  • Under storhelger hämtas hushållsavfallet enligt särskilt schema.
  • Är kärlet inte tömt så låt det stå kvar tills tömning sker.
  • För dig som har fritidshus finns ett abonnemang med hämtning vecka 19-36.

Sopkärlets placering

  • På hämtningsdagen ska sopkärlet vara placerat vid tomtgränsen under förutsättning att tomten gränsar till framkomlig väg. Tänk på att placera kärlet så nära tomtgränsen som möjligt så att inte eventuell gångväg blockeras.
  • Sopkärlet ska ställas ut senast kl 6.00 med locköppnigen ut mot gatan så att det är lätt att komma åt.
  • Vintertid måste vägen fram till kärlet vara snöröjd och halkfri.
  • Ha förståelse för att det kan bli stora förseningar i hämtningen i dåligt väglag, till exempel vid mycket snö.

Fri hämtningsväg

Byte eller trasigt sopkärl

Tänk på att ett överfyllt eller för tungt sopkärl kan ge en extra kostnad för tömningen. Om du behöver byta storlek på sopkärl anmäls detta till Sandahls och kostar 206 kr inkl. moms. Fastighetsägaren själv ansvarar för att sopkärlet är rengjort vid bytet. Om ditt sopkärl gått sönder ska du kontakta Sandahls.

Beställ eller hämta papperspåsar för matavfall

Du kan hämta papperspåsar för sortering av matavfall på Borabo återviningscentral Länk till annan webbplats. eller i kommunhusets kontaktcenter Länk till annan webbplats.. Du kan även beställa påsar via Sandahls kundservice Länk till annan webbplats.. Vid beställning lämnas påsarna vid nästa tömning av kärlen. Matavfallspåsarna är gratis.

Kontakt