Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Avfall och återvinning

Återvinning - vårt gemensamma ansvar

Kommunen har ansvar för insamling och behandling av hushållens avfall. Avfallshanteringen finansieras av de taxor och avgifter som betalas av  hushållens abonnenter. Har du egen fastighet betalar du direkt till kommunen. Bor du i lägenhet eller bostadsrätt betalar värden/föreningen abonnemanget, och din del ingår i hyran/månadsavgiften.

Tänk så här kring avfall

Vi jobbar för att se avfallet som en resurs istället för ett problem. Helst ska vi se till att det inte uppstår något avfall. Det handlar om att inte köpa mer prylar än vi behöver eller mer mat än vi äter upp. Tänk så här kring avfallet:

  1. Se till att avfall inte uppstår - köp inte mer än du behöver!
  2. Återanvänd - handla på loppis och second hand, använd returglas.
  3. Energiåtervinning - genom sopförbränning får vi fjärrvärme.
  4. Deponi - nästan inget får hamna där.

Läs mer om:

Kontakt