Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Skolfond 2018

Det är dags att ansöka om stipendier ur Hylte kommuns skolfond till förmån för elever som är folkbokförda i Hylte kommun.

Tillgängligt belopp för utdelning: 20 072 kr

För år 2018 utdelas stipendier inom följande ändamål:

  1. Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärt flit,
  2. Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,
  3. Stipendium för fortsatt högre utbildning efter genomgången obligatorisk skola eller gymnasieskola,
  4. Studiebesök och studieutflykter, lägerskolverksamhet, kulturell verksamhet, fritidsverksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,
  5. Inköp av materiel eller annan utrustning.

Särskild ansökningsblankett ska användas. Du hittar blanketten under relaterad information längst ner på sidan, eller via Hylte kommuns kontaktcenter, telefon: 0345-180 00.

Ansökan skall vara inkommen och poststämplad senast torsdagen den 3 januari 2019.

Skicka ansökan till:

Barn- och ungdomskontoret
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Kontakt