Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Välkommen till Hylte Gymnasieskola och Vuxenutbildning

Hylte Gymnasieskola och Vuxenutbildning är idag uppdelade på tre platser. Ni finner idag SFI på Forum, Norra Industrigatan 1 och resten av Vuxenutbildningen och delar av introduktionsprogrammet på Lärcentrum, Skolgatan 7. Kommunens ambition är att Vuxenutbildningens verksamheter skall samlokaliseras i Hyltebruk inom en snar framtid. Dessutom har vi större delen av introduktionsprogrammet och kvarvarande delar av Trainee- och Vildmarksgymnasiet på Unnegatan 1 i Unnaryd. Här är ambitionen att hela Introduktionsprogrammet skall vara samlat framöver.

Vildmarks- och Traineegymnasiet

Vildmarks- och Traineegymnasiet går nu in på sitt sista år och därmed avslutas pågående utbildningar inom de program och inriktningar som erbjudits på skolan. Vår ambition är att göra de sista elevernas tid på Vildmark-/Traineegymnasiet precis lika bra som alla andra år och hoppas att våra elever kommer se tillbaka på tiden som minnesvärd och lärorik.

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan enligt de behörighetsregler som krävs för att antas till ett nationellt program inom gymnasial utbildning. Utbildningen på Introduktionsprogrammet syftar till att förbereda eller introducera eleven till annan gymnasial utbildning eller för arbetsmarknaden.

Antagning till gymnasiet

Ansökan sker via internet, all information du behöver inför ditt gymnasieval finns att läsa på Gymnasieantagning Hallands webbplats.

Du som bor i en annan kommun i Sverige (utanför vårt samverkansområde) och vill söka till en skola hos oss ska söka via antagningen i din hemkommun. Då gäller det sista ansökningsdatum som din hemkommun angett. De vidarebefordrar din ansökan och dina betyg till vår gemensamma antagningsenhet "Gymnasie Halland". Du kommer att få ditt antagningsbesked på posten.

Gymnasieskolan 2.0

Barn- och ungdomsnämnden fattade 2015-12-09 beslut om en ny organisation för- och utveckling av kvarvarande delar inom Hylte gymnasieskola och vuxenutbildning. Syftet med beslutet är att vidareutveckla vuxenutbildningen i Hylte kommun för att tillse att kommunens invånare ges ökade möjligheter till fortbildning, kompetensutveckling, anställningsbarhet och till att stärka de lokala företagens kompetens. Dessutom syftar beslutet till att elever på Introduktionsprogrammet skall ges möjlighet att läsa gymnasiala kurser under den tid de kompletterar ämnen från grundskolan.

Arbetet med att utveckla ”Gymnasieskolan 2.0” har redan påbörjats och en del förändringar, såsom större kursutbud är redan på plats. Vi beräknar att hela verksamheten skall vara fullt utvecklad hösten 2017.

Gemensam gymnasiewebb

Gymnasie- och Vuxenutbildningen har en gemensam webbplats, gymnasieskola.hylte.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där du hittar all information du behöver om de utbildningar vi erbjuder, läsårstider, arbete mot kränkningar mm mm

Sidan uppdaterades: 2017-02-02

Kontaktinformation