Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Lönnens förskola

Lönnens förskola har två avdelningar, Solen och Regnbågen, där barnen är mellan 1- 3 år. Lönnen är inrymt i ett trevligt bostadsområde i Hyltebruks centrum. På förskolan utgår personalen ifrån att barnen är kunniga och kan ta ansvar för vad de behöver lära sig tillsammans med föräldrar och pedagoger. Barnen är utomhus en stund varje dag oavsett väder.

Grunden i Lönnens pedagogiska verksamhet är:

  • Utveckling och lärande - Barnen får prova och experimentera i samspel med andra barn och vuxna. Skapande verksamhet och estetiska lärprocceser är en viktig del i verksamheten. Pedagogisk dokumentation används för att säkerställa barnens utveckling.
  • Språk, kommunikation och matematik - Ett prioriterat mål är barnens språk/kommunikation och matematiska utveckling som barnen erbjuds genom samtal, lek, rim och ramsor, munmotorik och boksamtal. Den så kallade Bornholmsmodellen är utgångspunkt.
  • Motorik - Ett annat prioriterat mål är fokus på barns motoriska utveckling.
  • Naturvetenskap och teknik - Naturen upptäcks både på gården och i skogen. Barnen får prova på att använda olika verktyg för att upptäcka och problematisera hur saker och ting fungerar.
  • Normer och värden - Förskolan genomsyras av ett aktivt arbete med normer och värden.
  • Inflytande - Barnens intresse, behov, motivation och drivkraft är utgångspunkt i den pedagogiska verksamheten. Föräldrar är en stor och viktig resurs. 

Lönnens förskola

Lönnens förskola

Kontakt