Skolsköterska

Skolsköterskan är elevhälsans medicinska kompetens.Skolsköterskans uppgifter är att genomföra årsklassrelaterade hälsobesök, att vaccinera enligt gällande vaccinationsprogram, att ha öppen mottagning, att genomföra planerade besök, att undervisa i hjärt-lungräddning på gymnasiet med mera.

I de fall där lokala elevhälsan ser ett behov av utredning kring specifika läs- och skrivsvårigheter, skickar skolsköterskan remiss till Region Hallands logopedmottagning. Skolsköterskan bifogar då befintligt pedagogiskt underlag i remissen. Skolsköterskan kan vid behov konsultera skolläkare.

Sidan uppdaterades: 2015-03-03  av: Gunilla Abrahamsson

Dela sidan:

Kontakt
 • Skolsköterska samordnare
 • Marie-Louise Larsson
 • Telefon:0345-181 09
 • Mobil : 0733- 71 83 50
 • Område: Elias Fries, Landeryd, Unnaryd


 • Skolsköterska
 • Hans Moberg
 • Telefon: 0345-181 26
 • Mobil: 0733- 71 81 26
 • Område : Örnaskolan


 • Skolsköterska
 • Anna Wallin
 • Mobil:: 072-3967024
 • Område: Kinnared, Rydöbruk, Torup


 • Skolsköterska Gymnasiet
 • Stefan Cederhag
 • Telefon:0733-71 81 09
 • Område: Gymnasiet
Hylte Kommun | Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk | Tel: 0345 - 180 00 | Fax: 0345 - 181 90  |  E-post: kommunen@hylte.se | Organisationsnummer: 212 000-1207