Skolsköterska

Skolsköterskan är elevhälsans medicinska kompetens.Skolsköterskans uppgifter är att genomföra årsklassrelaterade hälsobesök, att vaccinera enligt gällande vaccinationsprogram, att ha öppen mottagning, att genomföra planerade besök, att undervisa i hjärt-lungräddning på gymnasiet med mera.

I de fall där lokala elevhälsan ser ett behov av utredning kring specifika läs- och skrivsvårigheter, skickar skolsköterskan remiss till Region Hallands logopedmottagning. Skolsköterskan bifogar då befintligt pedagogiskt underlag i remissen. Skolsköterskan kan vid behov konsultera skolläkare.

Sidan uppdaterades: 2015-03-03 av: Gunilla Abrahamsson