Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Skolavslutning

Torsdagen den 11 juni kommer eleverna på Örnaskolans högstadium att fira sin skolavslutning.

Elever i åk 9 kommer att börja dagen med samling i aulan tillsammans med åk 7 och 8 kl. 8.30-9.20.

Därefter samlas åk 9 klassvis tillsammans med klassföreståndare för betygsutdelning för gemensam fika.

Utsläppet kommer att vara kl.10.15 och efter det är skoldagen slut. Eleverna kommer att fortsätta med att köra den sedvanliga kortegen genom samhället. Traktorerna kommer att köra från Örnaskolan ca:kl.10.30. Varje klass har själva ordnat traktor och det är den som framför fordonet som har ansvar för de ungdomar som åker med.

Skolskjutsarna kommer att gå hem kl.10.45.

På kvällen kommer vi traditionsenligt att anordna "Spexet" i forum (spexet framförs av 10-15 elever i åk9). Spexet och dansen är inte obligatorisk utan en frivillig aktivitet för elever om slutar i åk9. Spexet startar kl.19.00 och man tar sig till Forum på egen hand.

Kostnaden för spexet och dansen inkl. mat är 250kr/elev och ska vara betalt senast den 27 maj till fritidsledarna.

Efter föreställningen (som tar ca: 1 tim och 15 min) kommer bussar att köra eleverna till "hemlig plats" där de får mat och dryck och vi avslutar med disco. Bussarna hämtar eleverna ca:kl.23.00 för hemfärd till respektive ort. Ankomsttider till respektive ort kommer att finnas tillgänglig framöver på hemsidan.

Kvällen kommer naturligvis att vara drogfri och elever som vi misstänker inte följer reglerna kommer inte att få följa med bussarna. Berörda föräldrar kommer då att underrättas. Under kvällen kommer personal (10-15 st) från skolan att medverka.

Tommy och Thomas

Kontakt

Sidan uppdaterades: 2015-05-13