Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Decemberbalen

Onsdagen den 10 december kommer Örnaskolans högstadium arrangera året decemberbal för eleverna på högstadiet.
Vi börjar kl. 18.30 och avslutar kl. 22.30.
I biljettpriset ingår mat och dans med diskjockey.

Eftersom balen inte är obligatorisk kommer inga skolskjutsar att finnas till hands utan det är föräldrarnas ansvar att lämna och hämta sina barn.

Det kommer givetvis finnas personal från högstadiet på plats under kvällen och balen är DROGFRI.

Kostnaden är 130 kr (mat och dans), 80 kr (endast dans). Dansen börjar först kl. 20.00.

Eleverna betalar i Örnaskolans cafe och får därefter biljetten (senaste betalningsdatum är 3/12). Glöm ej att anmäla specialkost samt allergier.

Vid frågor kontakta Anders (fritidsledare): 0733718141

Kontakt