Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Örnaskolan högstadium likabehandlingsplan

I Hylte kommun råder det nolltolerans mot all form av kränkande särbehandling. Varje skola har i samarbete med  föräldrar och elever tagit fram en likabehandlingsplan som beskriver hur skolan ska arbeta för att  förebygga mobbning, våld och otrygghet i skolan.

Likabehandlingsplanen för Örnaskolan högstadium beskriver förebyggande åtgärder skolan ska arbeta med och hur skolan ska agera om någon drabbas av kränkande behandling. Några insatser som planen tar upp är:

  • Resurstid med klassen
  • Pedagogiska måltider
  • Värdegrundsarbete i och utanför undervisning
  • Vuxennärvaro under raster
  • Trivselregler
  • Elevråd och kamratstödjare
  • Språkbruk
  • Rutiner för akuta situationer

Kontakt

Sidan uppdaterades: 2018-02-20