Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Elevhälsa

I elevhälsan arbetar skolsköterska och skolkurator som arbetar främjande för att förebygga och stödj elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Syftet är att hjälpa eleverna att må så bra de kan för att få en så positiv skolupplevelse som möjligt.

Elevhälsan kan hjälpa elever med:

 • hälsokontroller
 • vaccineringar
 • kostvanor
 • sömnproblem
 • huvudvärkproblematik
 • rökavvänjning
 • frågor om sex, samlevnad och preventivmedel
 • stresshantering
 • stärkande samtal för självbild
 • självkänsla och självförtroende
 • stödjande samtal för skola och relationer
 • konfliktlösning
 • lättare sjukvård

Alla elever i åk 7 erbjuds ett hälsosamtal där eleven får titta på sina hälsovanor, samt kontroll av tillväxt, rygg och syn.

Elevhälsan deltar i elevhälsoteamet och trygghetsteamet på Örnaskolan. Samarbete sker med vårdnadshavare, all övrig skolpersonal, skolpsykolog, socialtjänsten, skolläkare, vårdcentralerna i Hylte kommun, BVC, samt Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP), Barnhabiliteringen (HAB) och andra kliniker på Hallands sjukhus Halmstad.

Du kan kontakta skolsköterska eller kurator

Kontakt