Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-06-18

Sammandrag från fullmäktige 18/6

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 25 juni.

Mål- och resursplan Hylte kommun 2014-2016
Kommunfullmäktige skjuter upp beslut om Mål- och resursplanen 2014-2016  till novembersammanträdet.

Uppföljning och redovisning ekonomi efter 4 månader
Kommunfullmäktige beslutar att överföra 300 000 kr för budgetåret till Barn- och ungdomsnämnden från kommunstyrelsens budgetram.

Översyn av den politiska organisationen i Hylte kommun
Kommunfullmäktige beslutar att man inför kommande mandatperiod ska se över den politiska organisationen i kommunen. Varje parti i kommunfullmäktige kommer att erbjudas en plats i gruppen som ska genomföra översynen. Ett förslag till förändrad organisation ska behandlas i kommunfullmäktige senast i juni 2014.

Begäran om tilläggsanslag Gymnastiksal Torups skola
Det har upptäcks skador på gymnastiksalens fasad som måste åtgärdas. Kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 1,6 miljoner kronor för att genomföra reparationen.Sidan uppdaterades: 2014-06-18

Kontaktinformation