Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ett integrationssamarbete mellan myndigheter

Efter att en person har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige hänvisar Migrationsverket vidare till Arbetsförmedlingen och kommunen så att den så kallade etableringsprocessen kan börja. Hos Arbetsförmedlingen upprättas en etableringsplan som ska hjälpa den nyanlände att komma in på arbetsmarknaden. Kontakter ska tas med kommunen kring skola, barnomsorg, svenskundervisning och boende. Det behöver också tas kontakt med både Skatteverket och Försäkringskassan.

Det är många myndighetskontakter som krävs och personer som fått uppehållstillstånd slussas ofta fram och tillbaka mellan olika myndigheter. Det är inte heller lätt att veta vem som har hand om vilka frågor. En kartläggning, som gjordes av de involverade myndigheterna i Hylte, visade att det kunde handla om minst 17 besök innan en person är inne i etableringen och att nyanlända besöker Försäkringskassan minst fem gånger på två månader.

Underlätta vägen in i samhället

För att underlätta vägen in i det svenska samhället finns ”En väg in” - en samlingsplats med en del av de aktörer som de nyanlända behöver träffa. Genom denna satsning i gemensamma lokaler på Järnvägsgatan i Hyltebruk hoppas kommunen att kunna undvika långa väntetider, missförstånd och att de nyanlända inte får den information de behöver.

På plats finns idag Arbetsförmedlingen, Skatteverket/Försäkringskassan, projektet Integration Halland och Hylte kommun.

Samlas för att hjälpa

Hylte kommun har en viktig och central roll genom sitt ansvar för till exempel mottagande och bostadsförsörjning, praktisk hjälp i samband med bosättningen, samhällsorientering, skola och barnomsorg. Av den anledningen kommer personal från kommunen som har kontakter med nyanlända att arbeta här. I början blir det integrationshandläggarna. På sikt kan det kanske bli aktuellt med fler. Integrationshandläggarna är de som arbetar med det initiala mottagandet vilket inkluderar bland annat utbetalning av försörjningsstöd.

Servicekontoret har en servicehandläggare på ”En väg” in en dag i veckan. Servicehandläggaren hjälper till med inskrivningen, flytt till Sverige, när en person har fått sitt uppehållstillstånd. Detta är första steget för att personen ska få sitt personnummer som behövs för att kunna skaffa ID kort, få andra förmåner med mera. Övriga frågor som de nyanlända kan tänkas ha till Servicekontoret (Försökringskassan och Skatteverket) får skötas via digitala tjänster, telefon eller besök på kontoret i Halmstad.

Även projektet Integration Halland, som är ett samarbetsprojekt mellan alla halländska kommuner, Arbetsförmedlingen och Högskolan i Halmstad, har personal i lokalerna. Längre fram kan det bli aktuellt för fler aktörer att finnas i de gemensamma lokalerna.

Sidan uppdaterades: 2017-09-21

Kontaktinformation