Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ansvariga myndigheter - så funkar det

När man kommer ny till Sverige är det många myndigheter involverade i mottagandet och etableringen. Här finns en kort beskrivning av de olika aktörernas roller.

Migrationsverket
När flyktingar kommer till Sverige och söker asyl (skydd) gör de det hos Migrationsverket. Där utreds varje ansökan individuellt. Migrationsverket ansvarar för att en person som söker asyl har någonstans att bo och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet. När en person fått tillstånd att stanna och flyttar till en kommun i Sverige betalar Migrationsverket ut statlig ersättning till kommuner och landsting.

Arbetsförmedlingen
I Arbetsförmedlingens ansvar ingår att samordna etableringsinsatserna.

Efter att en person fått ett uppehållstillstånd har han eller hon ett etableringssamtal med en arbetsförmedlare där det bland annat sker en kartläggning av tidigare erfarenheter och kompetenser.

En etableringsplan tas fram tillsammans med den nyanlände och i samverkan med andra myndigheter, företag och organisationer. Därefter anvisas den nyanlände till exempelvis SFI (svenska för invandrare), praktik och samhällsinformation.

Vuxna läser SFI i 2-3 terminer och studier kombineras med praktik eller annat enligt etableringsplanen. Arbetsförmedlingen tar även beslut om etableringsersättning som sedan betalas ut till flyktingen av Försäkringskassan. Syftet med etableringen är att alla nyanlända ska bli delaktiga i det svenska samhället. Etableringsersättning kan betalas ut i högst två år.

Försäkringskassa
Försäkringskassan betalar ut den etableringsersättning Arbetsförmedlingen beslutar om. Försäkringskassan fattar också beslut om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.

Kommunen
Kommunen ansvarar för följande:

  • mottagande och bostadsförsörjning
  • praktisk hjälp i samband med bosättningen
  • undervisning i SFI och annan vuxenutbildning
  • samhällsorientering
  • skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och unga
  • insatser inom det sociala området
  • övrig kommunal verksamhet och service som också kommer nyanlända till del

Efter överenskommelse med Migrationsverket har kommunen hand om mottagande av både asylsökande ensamkommande barn och barn som har fått uppehållstillstånd.

Kommunen får en schabloniserad ersättning från Migrationsverket för varje flykting som tas emot.

Samverkan mellan myndigheter

Ett integrationssamarbete mellan myndigheter för att underlätta för nyanlända att komma in i samhället finns i Hylte kommun och går under namnet En väg in.

I de gemensamma lokalerna på Järnvägsgatan 19 i Hyltebruk finns Arbetsförmedlingen, Servicekontoret, projektet Integration Halland och Hylte kommun.
Till En väg in kan de nyanlända komma för att få kontakt med myndigheterna.

Sidan uppdaterades: 2017-09-21

Kontaktinformation