Hoppa till innehåll Hoppa till meny

God man/ställföreträdande vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn

Ett utländskt barn som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vuxen person som trätt i vårdnadshavarens ställe ska snarast få en god man. En god man för ensamkommande barn är en juridisk ställföreträdare och utför en viktig insats för barnet.

Den gode mannens uppgifter

Den gode mannens uppgift är i första hand att se till att barnet får en trygg tillvaro under sin första tid i Sverige. En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet under tiden för godmanskapet. I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga vården och tillsynen av barnet, det ansvarar socialtjänsten för.

Exempel på uppgifter i ett godmanskap för ensamkommande barn:

  • Hjälpa barnet och närvara i samband med utredningar hos Migrationsverket och socialnämnden
  • Planera barnets utbildning, besluta i frågor som skolgång, skolresor, ansöka om studiebidrag och  delta i utvecklingssamtal
  • Medverka till kontakt med föräldrar, släktingar och eventuell återförening
  • Förvalta eventuella tillgångar
  • Medverka till att teckna hyreskontrakt innan barnet fyllt 18 år om eget boende är det bästa för barnet

Mer information om arvode med mera

Du kan läsa mer om kraven som ställs på en god man för ensamkommande barn på överförmyndarkansliets hemsida, Halmstad kommun. Du kommer dit via länken nedan. Där finns också information om arvode, hur länge uppdraget varar med mera.

Här kan du läsa mer om gode mannens uppdrag och arvode för ensamkommande barn.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades: 2017-03-10

Kontaktinformation