Hoppa till innehåll Hoppa till meny
 • 2018-05-23 09.47

  Eldningsförbud i Hylte kommun

  Från och med den 23 maj klockan 12:00 råder det eldningsförbud i Hylte kommun. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och ...

För handläggare

Träd och skog med himmel i bakgrunden

Kommer du i ditt arbete i kontakt med individer som står en bit ifrån arbetsmarknaden och som behöver stöd för att komma närmare arbete eller studier? Kanske är du handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller någon kommunal verksamhet. Kanske arbetar du inom vården. Det kan också vara så att du är närstående eller på annat sätt bekant med en person som behöver stöd för att komma närmare arbete eller studier.

VÄXA Hylte

Du har då möjligheten att föreslå VÄXA Hylte till den personen. Personen i fråga kan antingen kontakta Lotta Larsson Kuzma projektarbetare och hälsoutvecklare, eller så kan du som handläggare själv ta kontakt och bestämma en första träff. Det är bra om alla inblandade kan vara med vid första mötet. Det mötet fungerar dels som ett informationsmöte där personen har möjlighet att få en klarare bild av vad VÄXA Hylte innebär, och dels kan den potentiella deltagaren skriva in sig i projektet om hen vill delta.

Upplägg

Nästa steg i processen innebär att deltagaren får göra en Hälsoprofilbedömning för att få en bild över sin hälsa, sina resurser och sina utvecklingsområden. Ibland kan personen redan då sätta ett mål att arbeta mot under sin tid i VÄXA Hylte. Ofta kommer dock formuleringen av målet lite senare. Personen börjar sedan det som kallas hälsoutbildning. Det innebär gruppträffar med samtal kring olika delar av hälsa samt gemensamma aktiviteter. Aktiviteten kan vara avslappning, promenad, gymträning, cirkelträning, pingis, bowling och utflykt.

Gruppträffarna sker 2 gånger per vecka men målet är att individen utifrån sin förmåga och sina önskemål deltar i olika aktiviteter vid sidan om. Individuella träffar sker också vid några tillfällen utöver de vanliga träffarna. Det gäller till exempel dels vid Hälsoprofilbedömningen, skapandet av en personlig handlingsplan och vid avstämningar med handläggare eller kontaktperson.

Mål

Målet med VÄXA Hylte är att komma ett steg närmare arbetsmarknaden eller studier. Det kan innebära att bli mer förberedd för sysselsättning, arbetsträning eller praktikplats. Ibland kan det innebära att gå direkt till arbete eller studier.

Målgrupp

Den individ som blir aktuell för VÄXA kan vara en person som har aktivitetsersättning sedan skolan slutade. Det kan vara en person som varit arbetslös eller sjukskriven en längre tid och som behöver stöttning för att komma ut i arbete igen.

Bakgrund

 • VÄXA pågår i alla halländska kommuner men varje kommun har utformat insatsen utifrån sina lokala förutsättningar. Den gemensamma nämnaren är fokus på hälsa.
 • VÄXA är en insats för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som inte är redo för arbetslivsinriktad rehabilitering. Kanske har individen provat olika arbetsmarknadsinsatser men inte kommit vidare till nästa steg.
 • Allt fler individer som står utanför arbetsmarkanden är inte redo för arbetslivsinriktad rehabilitering. Det beror dels på att många av dessa individer har en sammansatt problematik vilket gör att de inte alltid kan tillgodogöra sig de insatser som kommunen har att erbjuda. Arbetsmarkanden har idag också högre krav än tidigare på individens teoretiska, praktiska och sociala kompetens.
 • VÄXA Hylte är en hälsoutbildning som syftar till att individen ska stärka sin hälsa och bli mer förberedd för nästa steg. Det kan vara att delta i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, få en praktikplats eller arbetsträna. Det kan också innebära att gå direkt till arbete eller studier.
 • VÄXA Hylte har sina träffar på Örnahallens Hälsocenter, Dalgatan 1 i Hyltebruk.
 • VÄXA Hylte är ett projekt som pågår mellan 1 januari 2017 – 30 juni 2018.
 • Projektet finansieras av Samordningsförbundet i Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om de olika delarna i processkartan nedan under relaterad information eller kontakta:
Lotta Larsson Kuzma
Telefon: 0345-180 93 / 072-981 83 84
E-post: Lotta.Larsson-Kuzma@hylte.se

Sidan uppdaterades: 2018-03-01

Kontaktinformation