Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Upphandlingsplan 2017

Upphandlingsplan 2017 visar upphandlingar som förväntas starta eller bli klara under 2017, både till följd av att befintliga avtal löper ut samt helt nya upphandlingar Upphandlingsplanen är preliminär och kan komma att förändras. Upphandlingsplan 2017 är indelad i kommungemensamma och kontorsspecifika upphandlingar.

Kommunledningskontoret

 • Kuvert och visitkort
 • Rekrytering bemanningstjänsten
 • Rekrytering Digitaliseringschef
 • Pension
 • Stabsmetodik - konsultstöd vid krisberedskap
 • Bemanningstjänster inom skolan
 • Beslutstödssystem
 • Bankupphandling
 • Företagshälsovård
 • E-arkiv
 • Elektroniskt upphandlingssystem

Arbetsnäringslivskontoret

 • Litteratur
 • UngDrive

Barn och ungdomskontoret

 • Möbler – Kråkbergskolan

Omsorgskontoret

 • Digitala medicinskåp och låscylindrar
 • Trygghetslarm och larmmottagning
 • Pegar, knappar, gastrostomituber, slangar och tillberhör

Samhällsbyggnadskontoret

 • Byte av gatulampor
 • Ledarmaturer gatubelysning
 • Livsmedel i detaljhandel- pedagogisk samt kompletterande handel
 • Anläggningsavtal
 • Vinterväghållning
 • Service Torups avloppsreningsverk
 • Laboratorietjänster
 • Supportavtal reningsprocess
 • Vattenavläsning
 • Arrende Skärshults camping o restaurang
 • Skyltar, gatunamn, trafikskyltar
 • Parkmaskiner

Hylte Kommun övergripande

 • Rabattavtal med lokala butiker
 • Bevakningstjänster
 • Städ och kemikalier
 • Däck
 • Fönsterputs
 • Yrkeskläder och skor
 • Bussar utanför skolskjutsavtalet
 • Person/överfallslarm och mottagning
 • Uppvärmning Höstro
 • Renovering Kinnareds skola/förskola
 • Renovering Unnaryds skola
 • Uppvärmning Rydöbruks skola
 • Örnvallens konstgräsplan

Sidan uppdaterades: 2017-03-27

Kontaktinformation