Hoppa till innehåll Hoppa till meny

A-, B- eller C-verksamhet

En del miljöfarliga verksamheter är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga. Det innebär att tillstånd ska finnas eller att en anmälan ska ha gjorts, innan man börjar anlägga, bygga eller driva verksamheten. Det gäller även ändringar.

A- eller B-verksamhet

Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter kallas för A- eller B-verksamheter, beroende på vilken myndighet som beslutar om tillstånd (mark- och miljödomstol respektive länsstyrelse).

C-verksamheter

Anmälningspliktiga verksamheter som ska anmälas men inte behöver tillstånd kallas för C-verksamheter. Anmälan ska göras till samhällsbyggnadsnämnden senast sex veckor före det att verksamheten startas.

Tillhör din verksamhet kategori A, B eller C?

I miljöprövningsförordningen (2013:251)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster listas vilka verksamheter som räknas som A, B eller C.  För varje kapitel finns:

  • Verksamhetsbeskrivning
  • Bokstavsmarkering A, B eller C
  • Sifferkod för verksamheten (Tidigare kallad SNI-kod)

Kontakt