Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Tobaksförsäljning

Anmälan om tobaksförsäljning

Anmälan om tobaksförsäljning ska enligt tobakslagen göras om tobaksvaror ska säljas på ett nytt försäljningsställe. Anmälan ska även göras om ett försäljningsställe har bytt ägare eller om försäljning av tobaksvaror har upphört.

Egenkontrollprogram vid tobaksförsäljning

Tobakslagen säger att alla butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa goda rutiner vid försäljning och på så sätt göra det enklare att följa reglerna. Egenkontrollprogrammet består av olika frågor som ska besvaras och sedan skrivas under. Om ett fungerande egenkontrollprogram saknas kan detta medföra förbud eller föreläggande med vite enligt tobakslagen.

Kravet på egenkontrollprogram gäller dig som säljer någon av följande tobaksvaror:

Kontakt