Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Aktiviteter

Projektet Utveckling Hylte startas den 23 april 2013 då en projektledare engageras. En samverkansgrupp tillsattes och minnesanteckningar från gruppens veckovisa möten publiceras på kommunens webbplats.

Genomförda aktiviteter

  • Information till anställda på Stora Enso 8 maj
  • Information till övriga varslade och arbetslösa i kommunen 8 maj
  • Jobb- och utbildningsmässa 28 maj med 25 utställare och mer än 300 besökare
  • Jobb- och utbildningsmässa 12 september med 33 utställare och 500 besökare vararv 200 skolungdomar

Planerade aktiviter

  • Samverkansgruppen fortsätter att träffas regelbundet
  • ​Studiebesök på Campus Varberg i oktober för varslade på Stora Enso
  • Fortsatt arbete med att skapa sysselsättning för de uppsagada på Stora Enso. Fokus ligger på de 76 som varslades i juli.
  • Analys av Hylte kommuns utvecklingsmöjligheter inom besöksnäringen
  • Jobb- och utbildningsmässa planeras till 5 februari.

Kontakt