Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hur är det att arbeta som planarkitekt?

Cecilia Emanuelsson jobbar som planarkitekt i Hylte kommun.

Cecilia Emanuelsson jobbar som planarkitekt och tycker om att vara en del i samhällsutvecklingen.

Cecilia, vad innebär ditt arbete?
- Jag gör detalj- och översiktsplaner som berättar vad man får göra på just ett specifikt område, hur marken får användas. Om det är för exempelvis bostadsbyggnation, industrimark eller fritidsområde. Det är inte bara en karta utan en massa olika handlingar som ingår i en detaljplan. Vill någon ändra i en plan så beskriver jag hur området ser ut idag och vad en planändring skulle innebära.

Hur ser en vanlig dag ut?
- Det finns inte så många vanliga dagar. Eftersom jag är själv i mitt yrke, i större kommuner har man ofta flera planarkitekter, så är jag inblandad inom många områden. Utöver planarbetet med faktainsamling och analyser, förbereder jag ärenden till nämnden och presenterar dem för politikerna. Jag sitter också med i olika samverkansgrupper med exempelvis Länsstyrelsen och kommunerna runt omkring.

Hur kom det sig att du valde det här yrket?
- Direkt efter lumpen läste jag en kurs i kulturgeografi där vi läste mycket om samhället, hur städer utvecklas med mera. Jag kände direkt att det lockade mig och så hittade jag en utbildning som planarkitekt i Karlskrona.

Blev det som du trodde?
- Både och skulle jag säga. Jag sitter och gör detaljplaner, det var väntat, men jag gör så mycket mer än det eftersom jag är ensam i mitt uppdrag. Jag åker på många specialuppdrag som jag inte hade fått ta del av annars. Det är spännande även om jag önskar att vi hade varit fler, det hade underlättat.

Vad är det bästa med jobbet?
- Det bästa är att jag är en aktiv del i samhällsutvecklingen, att jag kan påverka. Folk frågar vad jag tycker och det känns fantastiskt coolt. Väldigt, väldigt roligt, läskigt och svårt. Även om det är politiska beslut som avgör så arbetar jag tillsammans med exploatören för att förbereda och komma fram med förhoppningsvis bra förslag. Jag är en del i samhällsutvecklingen. Det trivs jag med.


Sidan uppdaterades: 2015-11-19

Kontaktinformation