Hoppa till innehåll Hoppa till meny

MP-Husets verksamhet

MP-Husets verksamheter grundar sig i att stärka och lotsa individen i resan från arbetslöshet till sysselsättning. Arbetet sker både individuellt och i grupp. Arbetet utgår från den enskildes behov och vilja, i kombination med det uppdrag som anvisande myndighet har delgivit.

Varje deltagare har en individuell handlingsplan som den följer. För att kunna ge deltagaren en meningsfull och kompetenshöjande sysselsättning har vi ett antal olika insatser:

MP-Huset Second hand

I butiken säljs möbler, cyklar, glas och porslin med mera. En hel del av det som säljs här har tillverkats eller renoverats i MP-husets olika verkstäder.

Genom samarbete med Borabo återvinningscentral återvinns gamla möbler och föremål som skänkts till MP-huset. Har du själv överblivna möbler, porslin med mera kan du lämna det i MP-husets container på Borabo återvinningsstation. Secondhandbutiken hittar du på Svarvaregatan 2. Öppettider: måndag-torsdag kl. 9-15 och kl. fredag 9-13.

MP-Husets verkstad

Här finns praktiska arbetsstationer. Det kan handla om allt från enklare snickeri och sömnad till att laga cyklar eller tvätta kommunens leasingbilar.

SLHD

Svensk Lokalhistorisk Databas (SLHD) är ett kulturarvsprojekt som gör socken- och kommunarkivens rika källmaterial tillgängligt för den historiska forskningen och tillgängligt via Internet.

Integration Halland - Min väg till arbete

”Min väg till arbete” är en av tre aktiviteter som Hylte har inom ESF- projektet Integration Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är en studie-och yrkesvägledningsaktivitet för målgruppen nyanlända där de får stöd i att orientera sig och hitta rätt på arbetsmarknaden eller i studielivet.

Syftet med projektet är att förkorta vägen till arbete eller studier för nyanlända som är inskrivna hos Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.

Kontakt