Hoppa till innehåll Hoppa till meny

LUPP- lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Vad är LUPP?

Hösten 2014 genomförde Hylte kommun och Region Halland en enkät för att få en tydlig bild över hur det är att leva och bo som ung i kommunen. Enkäten heter Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken och tas årligen fram av Mucf, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, hjälper kommunen att på ett enkelt sätt ta reda på hur ungas situation ser ut så att vi kan utveckla insatser för att förbättra ungas villkor lokalt.

Tillvägagångssätt?

Alla elever i årskurs 7-9 på Örnaskolan fick möjlighet att besvara enkäten elektroniskt under skoltid. Nästan alla elever besvarade enkäten, sammanlagt 317 elever.

Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i kommunen uppfattar inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och vilka framtidsplaner de har.

Resultatet av LUPP-enkäten 2014 har sammanställts av en utsedd projektgrupp, som därefter gjort analysdelen tillsammans med skolans trygghetsteam och elevråd. Hela rapporten presenteras sedan för eleverna, i berörda nämnder, kommunstyrelsen samt i Lokala folkhälsorådet. En gemensam demokratidag anordnas för elever och politiker för att skapa möjlighet till diskussion och utveckla tankar och idéer som framkommit i enkäten.

Resultatet av LUPP 2014PDF

Vad leder det till?

Lokala insatser för att förbättra ungas levnadsvillkor byggs utifrån ungas egna erfarenheter och behov, vilket är själva kärnan i LUPP. Enkäten ska fungera som ett kunskapsunderlag för politiska beslut och satsningar på unga i kommunen.

Kontakt

Sidan uppdaterades: 2016-08-26