Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hyltebibliotekens biblioteksplan & styrdokument


Bibliotekens verksamhet och dess utveckling styrs av ett antal dokument som här beskrivs kortfattat.

Bibliotekets serviceåtagande
Hylte kommuns olika verksamheter har serviceåtagandeåtaganden för att du som kommuninvånare ska få en tydlig bild av vilken service du har rätt att vänta dig för dina skattepengar och avgifter. Bibliotekets serviceåtagande omfattar tio punkter om utbud av medier och tjänster. Serviceåtagandena fastställs av kommunens politiska nämnder.
Länk till Bibliotekets serviceåtagande

Biblioteksplan 2014-2017
Biblioteksplanen innehåller en detaljerad beskrivning av Hylte kommunbiblioteks verksamhet och mål för åren 2014-2017. Biblioteksplanen antogs av Hyltes kommunfullmäktige 2015-10-01.
Du hittar hela bibliotekplanen som en pdf-fil längst ner på sidan under "Relaterad information"

Hallands kulturplan 2014-2016
Hallands kulturplan tas fram av Region Halland i samverkan med de halländska kommunerna och civilsamhället. Samverkan mellan region och kommun beskrivs i både den kommunala biblioteksplanen och i den regionala kulturplanen.
Länk till Hallands Kulturplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bibliotekslag (2013:801)
Den svenska Bibliotekslagen reglerar all offentligt finansierad biblioteksverksamhet.
§6 "Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet."
Folkbiblioteken har också vissa prioriterade grupper som ska ägnas särskild uppmärksamhet: personer med funktionshinder, de nationella minoriteterna, personer med annat modersmål än svenska samt barn och ungas språkutveckling och läsning.
Länk till Bibliotekslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

     

Kontaktinformation

Sidan uppdaterades: 2017-10-03