Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Protokoll publiceras efter justering, senast 2 veckor efter sammanträdet. Ärendelista och handlingar publiceras under rubriken kallelser och handlingar inför varje sammanträde.

Informationen som poilitikerna har tagit del av innan de har tagit beslut i ett ärende finns under rubriken Kallelser och handlingar på respektive mötesdatum.

Datum

Protokoll

2019-01-10

ProtokollPDF

2019-02-14


2019-04-04


2019-05-09


2019-06-04


2019-06-27


2019-08-08


2019-09-05


2019-10-03


2019-11-07


2019-12-05


 

Kontakt