Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder frågor som ska behandlas i kommunstyrelsen.

Protokoll publiceras efter justering, senast 2 veckor efter sammanträdet.Ärendelista och handlingar publiceras under rubriken kallelser och handlingar inför varje sammanträde. Ärendena i protokollet är de som tagits upp.

Datum

Protokoll

2019-02-05

ProtokollPDF

2019-03-05

Protokoll

2019-03-26

Protokoll

2019-05-07

Protokoll

2019-05-14

Protokoll

2019-06-11

Protokoll

2019-08-27

Protokoll

2019-09-24

Protokoll

2019-10-29

Protokoll

2019-12-03

Protokoll

 

Kontakt