Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott

Protokoll publiceras efter justering, senast 2 veckor efter sammanträdet. Ärendelistan kan ändras efter publicering. Ärendena i protokollet är de som tagits upp.

DatumProtokoll
2014-01-29ProtokollPDF
2014-03-05ProtokollPDF
2014-04-08ProtokollPDF
2014-04-16ProtokollPDF
2014-05-07ProtokollPDF
2014-05-21ProtokollPDF
2014-06-18ProtokollPDF
2014-08-06ProtokollPDF
2014-09-17ProtokollPDF
2014-10-22ProtokollPDF
2014-11-20ProtokollPDF
2014-12-03ProtokollPDF
2014-12-18ProtokollPDF

Kontakt