Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott

Protokoll publiceras efter justering, senast 2 veckor efter sammanträdet. Ärendelistan kan ändras efter publicering. Ärendena i protokollet är de som tagits upp.
MötesdatumÄrendelistaProtokoll
2013-01-23ÄrendelistaPDFProtokollPDF
2013-02-27ÄrendelistaPDFProtokollPDF
2013-04-09ÄrendelistaPDFProtokollPDF
2013-05-15ÄrendelistaPDFProtokollPDF
2013-06-11ÄrendelistaPDFProtokollPDF
2013-07-04 ProtokollPDF
2013-08-07ÄrendelistaPDFProtokollPDF
2013-09-25ÄrendelistaPDFProtokollPDF
2013-10-30ÄrendelistaPDFProtokollPDF
2013-11-27ÄrendelistaPDFProtokollPDF

Sidan uppdaterades: 2016-11-11

Kontaktinformation