Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommuntidning

Hylte kommun producerar en personaltidning, Oss emellan, fyra gånger på per år. Tidningen tar upp aktuella och angelägna ämnen om och kring kommunens verksamheter och syftet är att förmedla en gemensam arbetskultur och vi-känsla över kontorsgränserna. Med start våren 2017 skickas upplagorna i maj och november ut även till kommunens samtliga hushåll. På så sätt ges kommuninvånare ytterligare insyn i kommunens arbete vid fler tillfällen och skapar delaktighet.

Därmed ersätts den kommuntidning som Hylte kommun distribuerade mellan åren 2012-2016 till hushållen i kommunen. Tidningen HYLTE gavs ut på våren, en gång per år.

Ladda ner utgivna nummer som PDF

Sidan uppdaterades: 2017-12-07

Kontaktinformation