Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Befolkning per församling

Församlingsindelningen i Hylte kommun den 1 januari 2014

Församlingsindelningen i Hylte kommun den 1 januari 2014

Fram till och med den 31 december 2015 var Hylte kommun folkbokföringsmässigt indelad i fem församlingar: Torup, Långaryd, Färgaryd, Femsjö och Unnaryd. Sedan 1 januari 2016 har dock denna indelning ersatts av folkbokföringsdistrikt som är baserade på församlingsindelningen som den var vid årsskiftet 1999/2000.

Förändringar i församlingsindelningen

  • 1 januari 2010 blev Jälluntofta församling en del av Södra Unnaryds församling, som samtidigt bytte namn till Unnaryds församling
  • 1 januari 2014 blev Kinnared och Drängsered en del av Torups församling

Församlingarnas befolkning

Församling

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Torup

2434

2386

2361

2364

2337

2331

2278

3079

3139

3193

3360

3326

Kinnared

426

423

427

430

425

425

417

 

 

 Drängsered

419

412

408

402

398

380

373

 

 

 Långaryd

1354

1334

1340

1353

1351

1343

1337

1339

1355

1395

1468

1415

Färgaryd

4228

4215

4250

4237

4169

4143

4125

4090

4260

4386

4534

4636

Femsjö

235

230

229

235

237

219

225

215

209

207

202

211

Unnaryd
1256

1260

1285

1277

1278

1315

1333

1370

1384

Södra Unnaryd

1201

1183

1186


Jälluntofta

74

74

72

 

 

 

 

 

 

  

Siffrorna gäller den 31 december respektive år. Siffran för Unnaryds församling gäller inklusive Jälluntofta från och med 2009. Siffran för Torups församling gäller inklusive Kinnared och Drängsered från och med 2013. Källa: SCB och Svenska kyrkan

Torups församling

Drängsered och Kinnared ingår sedan den 1 januari 2014 i Torups församling. Från och med 2013-12-31 gäller därför befolkningssiffran inklusive Drängsered och Kinnared.

Antal invånare i Torups församling

Datum

Antal invånare

Kvinnor

Män

2006-12-31

2434

1208

1226

2007-12-31

2386

1189

1197

2008-12-31

2361

1166

1195

2009-12-31

2364

1158

1206

2010-12-31

2337

1155

1182

2011-12-31

2331

1163

1168

2012-12-31

2278

1127

1151

2013-12-31

3079

1523

1556

2014-12-31

3139

1543

1596

2015-12-31

3193

  

2016-12-31

33602017-12-31

3326 

Källa: SCB​ och Svenska kyrkan

Uppskattade siffror baserade på data från Skatteverket

År

Födda

Avlidna

Inflyttade

Utflyttade

2013

25

-36

150

-143

2012

24

-36

111

-152

2011

18

-39

134

-145

2010

22

-31

90

-106

Kinnareds församling

Kinnared ingår sedan den 1 januari 2014 i Torups församling.

Antal invånare i Kinnareds församling
DatumAntal invånareKvinnorMän
2006-12-31426200226
2007-12-31423203220
2008-12-31427204223
2009-12-31430205225
2010-12-31425206219
2011-12-31425205220
2012-12-31417199218

Källa: SCB​

Uppskattade siffror baserade på data från Skatteverket
ÅrFöddaAvlidnaInflyttadeUtflyttade
2014Ingår i Torup   
20134-736-24
20129-837-27
20114-433-26
20101-832-37

Drängsereds församling

Drängsered ingår sedan den 1 januari 2014 i Torups församling.

Antal invånare i Drängsereds församling
DatumAntal invånareKvinnorMän
2006-12-31419218201
2007-12-31412218194
2008-12-31408211197
2009-12-31402207195
2010-12-31398207191
2011-12-31380192188
2012-12-31373192181

Källa: SCB​

Uppskattade siffror baserade på data från Skatteverket
ÅrFöddaAvlidnaInflyttadeUtflyttade
2014Ingår i Torup   
20135-77-20
20124-59-16
20113-216-32
201011-314-21

Långaryds församling

Antal invånare i Långaryds församling

Datum

Antal invånare

Kvinnor

Män

2006-12-31

1354

640

714

2007-12-31

1334

629

705

2008-12-31

1340

637

703

2009-12-31

1353

649

704

2010-12-31

1351

649

702

2011-12-31

1343

646

697

2012-12-31

1337

648

689

2013-12-31

1339

640

699

2014-12-31

1355

655

700

2015-12-31

1395

  

2016-12-31

14682017-12-31

1415 

Källa: SCB​ och Svenska kyrkan

Uppskattade siffror baserade på data från Skatteverket
ÅrFöddaAvlidnaInflyttadeUtflyttade
201310-1084-78
201222-1181-70
201117-1350-58
201015-1751-63

Färgaryds församling

Antal invånare i Färgaryds församling

Datum

Antal invånare

Kvinnor

Män

2006-12-31

4228

2108

2120

2007-12-31

4215

2098

2117

2008-12-31

4250

2104

2146

2009-12-31

4237

2109

2128

2010-12-31

4169

2078

2091

2011-12-31

4143

2050

2093

2012-12-31

4125

2041

2084

2013-12-31

4090

2008

2082

2014-12-31

4260

2076

2184

2015-12-31

4386

  

2016-12-31

45342017-12-31

4636 

Källa: SCB​ och Svenska kyrkan

Uppskattade siffror baserade på data från Skatteverket
ÅrFöddaAvlidnaInflyttadeUtflyttade
201340-39209-251
201254-55166-233
201144-44166-199
201044-41173-240

Femsjö församling

Antal invånare i Femsjö församling

Datum

Antal invånare

Kvinnor

Män

2006-12-31

235

111

124

2007-12-31

230

111

119

2008-12-31

229

111

118

2009-12-31

235

113

122

2010-12-31

237

113

124

2011-12-31

219

103

116

2012-12-31

225

106

119

2013-12-31

215

102

113

2014-12-31

209

98

111

2015-12-31

207

  

2016-12-31

2022017-12-31

211Källa: SCB​ och Svenska kyrkan

Uppskattade siffror baserade på data från Skatteverket

År

Födda

Avlidna

Inflyttade

Utflyttade

2013

3

-1

2

-16

2012

2

-1

5

-3

2011

1

-5

5

-8

2010

3

-2

4

-3

(Södra) Unnaryds församling

Jälluntofta ingår sedan den 1 januari 2010 i Unnaryds församling (som samtidigt bytte namn efter att tidigare ha hetat Södra Unnaryds församling). Från och med 2009-12-31 gäller därför befolkningssiffran inklusive Jälluntofta.

Antal invånare i Unnaryds församling

Datum

Antal invånare

Kvinnor

Män

2006-12-31

1201

581

620

2007-12-31

1183

577

606

2008-12-31

1186

577

609

2009-12-31

1256

604

652

2010-12-31

1260

596

664

2011-12-31

1285

612

673

2012-12-31

1277

606

671

2013-12-31

1278

610

668

2014-12-31

1315

621

694

2015-12-31

1333

  

2016-12-31

13702017-12-31

1384 

Källa: SCB​ och Svenska kyrkan

Uppskattade siffror baserade på data från Skatteverket

År

Födda

Avlidna

Inflyttade

Utflyttade

2013

11

-10

83

-67

2012

10

-23

71

-66

2011

16

-12

81

-63

2010

12

-13

76

-63

Jälluntofta församling

Jälluntoft ingår sedan den 1 januari 2010 i Unnaryds församling.

Antal invånare i Jälluntofta församling
DatumAntal invånareKvinnorMän
2006-12-31743341
2007-12-31743242
2008-12-31723240

Källa: SCB​

Kontakt