Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet uppgift är att bevaka, samråda och väcka frågor av allmän betydelse för individer med funktionsnedsättning i kommunen. Rådet är en referens- och remissgrupp och administreras av samhällsbyggnadsnämnden. Vad rådet ska göra och hur arbetet går till finns reglerat i rådets reglemente.

Rådet behandlar frågor som rör hela den kommunala verksamheten. Frågor och ärenden som rör enskilda personer behandlas inte av kommunala tillgänglighetsrådet utan av ansvarig kommunal nämnd.

Representanter i rådet

Rådet består av politiker från arbets- och näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden samt representanter från funktionshinderorganisationer i kommunen. Bostadsstiftelsen Hyltebostäder har en adjungerad representant. Nämnderna och styrelserna som sitter i rådet utser de politiska representanterna och handikapporganisationerna utser sina representanter.

Sammanträden sker vanligtvis fyra gånger om året. Läs kommunala tillgänglighetsrådets protokoll.

Ledamöter i kommunala tillgänglighetsrådet:

Ledamöter politiker:
Wiveca Norén (SPI) - omsorgsnämnden
Krister Mattsson (S) - kommunstyrelsen
Malin Thydén-Kärrman (S) - samhällsbyggnadsnämnden 
Lennart Olsson (C) - barn- och ungdomsnämnden
Alexander Engman (L) - arbets- och näringslivsnämnden

Ersättare politiker:
Ingemar Steneteg (C) - omsorgsnämnden
Anna Roos (C) - kommunstyrelsen
Björn Andersson (C) - samhällsbyggnadsnämnden
Maria Hedin (S) - barn- och ungdomsnämnden
Karin Åkesson (C) - arbets- och näringslivsnämnden

Ledamöter funktionshinderorganisationer:
Rolf Kenneryd (HRF, Hörselskadades Riksförbund)
Bodil Gunnarsson (Reumatikerföreningen)
Våge Ericsson, (FUB, Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning)
Björn Ramstedt (Hylte Anhörigförening)
Karl-Erik Hjalmarsson (FMLS, Dyslexiförbundet)  

Ersättare funktionshinderorganisationer:
Vivi-Anne Blomberg (HRF, Hörselskadades Riksförbund)
Ann-Charlotte Persson (Reumatikerföreningen)

Kontakt

Sidan uppdaterades: 2018-08-20