Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens presidium: Leif Smith (S), förste vice ordförande, Gunnel Johansson (S), ordförande och Tommy Edenholm (KV), andre vice ordförande.

Omsorgsnämndens presidium. Från vänster på bild: Leif Smith (S), förste vice ordförande, Gunnel Johansson (S), ordförande och Tommy Edenholm (KV), andre vice ordförande.

Omsorgsnämnden ansvarar för omsorg om människor med funktionshinder i behov av stöd och hjälp genom omsorg i hemmet, korttidsvistelse, särskilt boende, anhörigstöd, kommunal hälso- och sjukvård.

Omsorgsnämnden avsvarar också för omsorg om människor med funktionshinder i behov av stöd och service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Omsorgsnämnden är ansvarig för omsorgskontorets verksamheter.

Läs mer om verksamhetsområdena som omsorgskontoret arbetar med.

Ledamöter i nämnden:

Gunnel Johansson (S) ordförande
Leif Smith (S) 1:e vice ordförande
Agneta Johansson (L)
Wiveca Norén (SPI)
Ingemar Steneteg (C)
Dorothea Nilsson (M)
Tommy Edenholm (KV) 2:e vice ordförande

Ersättare:

Birgit Gabrielsson (S)
Ingrid Johansen (S)
Ingegerd Torhall (L)
Jan Liwenius (S)
Martina Philip Carlsson (C)
Rebecca Bäckman (M)
Harri Kytöharju (KV)

Kontakt

Sidan uppdaterades: 2018-10-09