Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Arbets- och näringslivs­nämnden

Arbets- och näringslivsnämndens presidium. Från vänster på bild: Karin Åkesson (C), andre vice ordförande, Göran Edberg (S) ordförande och Birgitta Årzén (S), förste vice ordförande.

Arbets- och näringslivsnämndens presidium. Från vänster på bild: Karin Åkesson (C), andre vice ordförande, Göran Edberg (S) ordförande och Birgitta Årzén (S), förste vice ordförande.

Nämnden har som verksamhetsinriktning att utifrån en helhetssyn ansvara för strukturella, generella och individuella insatser för vuxna från och med 18 år. Bland nämndens ansvarsområden finns försörjningsstöd, vuxenverksamhet inom individ- och familjeomsorgen och åtgärder enligt lagen om vård av missbrukare. Andra ansvarsområden för arbets- och näringslivsnämnden är fritid och folkhälsa, där Örnahallen hälsocenter och stödet till kommunens föreningsliv är centrala delar, samt biblioteks- och kulturverksamheten.

Arbets- och näringslivsnämnden är ansvarig för arbets- och näringslivskontorets verksamhet.

Läs mer om verksamhetsområdena som arbets- och näringslivskontoret arbetar med.

Ledamöter i nämnden:

Göran Edberg (S) ordförande
Birgitta Årzén (S) 1:e vice ordförande
Karin Åkesson (C) 2:e vice ordförande 
Alexander Engman (L)
Roland Thörner (MP)
Bo Larsson (M)
Jens-Åke Olofsson (KV)

Ersättare:

Jari Brinkell (S)
Claes-Göran Östlund (V)
Fredrik Engberg (L)
Thomas Magnusson (MP)
Per Andersson (C)
Dorothea Nilsson (M)
Tord Wahlström (KV)

Kontakt

Sidan uppdaterades: 2018-09-18