Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret har fem enheter:

Plan- och byggenheten

Enheten ansvarar för frågor inom plan- och byggområdet, bygglov, bostadsanpassning, kartor för byggärenden med mera.

Miljöenheten

Enheten ansvarar för frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet, så som miljöfarlig verksamhet, värmepumpar med mera.

Kostenheten

Enheten har ansvar för matlagningen till kommunens alla skolor och äldreboende.

Park-, gatu- och lokalvårdsenheten

Enheten arbetar med kommunens underhåll av gator och vägar, parkförvaltning, skötsel av kommunens badplatser med mera. Enheten ansvarar också för parkeringstillstånd för rörelsehindrade och frågor som rör enskilda vägar och vägföreningar. Enheten utför även städningen av kommunens lokaler.

VA- och renhållningsenheten

Enheten arbetar med kommunens vattenförsörjning och renhållning, till exempel återvinningscentralen och avloppsreningsverken. Enheten ansvarar också för sophämtning, slamtömning, dricksvatten med mera.

Politiskt ansvariga organ är samhällsbyggnadsnämnden och tillsynsnämnden.

Kontakt