Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret har fem enheter:

Plan- och byggenheten

Enheten ansvarar för frågor inom plan- och byggområdet, bygglov, bostadsanpassning, kartor för byggärenden med mera.

Miljöenheten

Enheten ansvarar för frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet, så som miljöfarlig verksamhet, värmepumpar med mera.

Kost- och lokalvårdsenheten

Enheten har ansvar för matlagningen till kommunens alla skolor och äldreboende. Enheten utför också städningen av kommunens lokaler.

Park- och gatuenheten

Enheten arbetar med kommunens underhåll av gator och vägar, parkförvaltning, skötsel av kommunens badplatser med mera. Enheten ansvarar också för parkeringstillstånd för rörelsehindrade och frågor som rör enskilda vägar och vägföreningar.

Vatten- och renhållningsenheten

Enheten arbetar med kommunens vattenförsörjning och renhållning, till exempel återvinningscentralen och avloppsreningsverken. Enheten ansvarar också för sophämtning, slamtömning, dricksvatten med mera.

Politiskt ansvariga organ är samhällsbyggnadsnämnden och tillsynsnämnden.

Sidan uppdaterades: 2017-04-03

Kontaktinformation