Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Omsorgskontoret

Omsorgskontoret ansvarar för omsorg om människor med funktionshinder i behov av stöd och hjälp: Insatser ges i form av särskilt boende, omsorg i hemmet, stöd och service i hemmet och bostad med särskild service enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), anhörigstöd och kommunal hemsjukvård.

Politiskt ansvarigt organ är omsorgsnämnden.

Värdighetsgarantier inom omsorgen

Omsorgsnämnden har utformat värdighetsgarantier för nämndens samtliga verksamheter. Värdighetsgarantierna utgår ifrån den nationella värdegrunden inom omsorgsarbete och vilar på en god människosyn och ett etiskt förhållningssätt.

Inom omsorgsnämndens ansvarsområde finns även det kommunala pensionärsrådet (KPR) som är ett referensorgan för omsorgsnämnden för samråd mellan nämnden, övriga kommunala organ och pensionärsorganisationerna i frågor av allmän betydelse för pensionärer. Med pensionärer menas både ålderspensionärer och personer som är pensionerade av andra orsaker.

Kontakt

Sidan uppdaterades: 2017-04-03