Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret ansvarar för övergripande styrning och ledning av kommunens verksamheter. Kontoret har fyra enheter.

Informations- och kanslienheten

Enheten arbetar med kommunikationsfrågor, nämndsadministration och utredning och beredning av ärenden. Enheten ansvarar även för juridik och IT-frågor. Till enheten knyts också kommunens kontaktcenter.

Ekonomienheten

Ekonomienheten ansvarar för ekonomisk planering, uppföljning och redovisning.

Personalenheten

Personalenheten har hand om personal- och löneadministration.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten samordnar kommunens operativa räddningsstyrkor. Enheten ansvarar också för förebyggande brandskydd, övningsverksamhet samt beredskapsplanering.

Politiskt ansvarigt organ är kommunstyrelsen.

Kontakt